MANAGEZ VOS ENTREPRISES AVEC LE DROIT DES AFFAIRES POUR MIEUX PROTÉGER VOS INVESTISSEMENTS

Rechercher dans ce blog

jeudi 12 février 2015

DWA OBLIGASYON : PWODWI YO GOUTE AVAN YO ACHTE

Nan koutim, vann sèten pwodwi mande pou nou goute yo anvan nou achte yo. Kòd Sivil la di nan ka sa ke tanke achtè a pa goute pwodwi a, vandè a pa ka oblije achtè a achte yo oswa menm mande pou l 'peye domaj pou sa.